ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.23 MB
คำสั่งโรงเรียนวัดคลองขุนศรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 894.45 KB
ระดับคุณภาพด้านการอ่าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.11 KB
ระดับคุณภาพด้านการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.55 KB
โครงสร้างการบริหารจัดดารศึกษาของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.8 KB
ผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET ) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.33 KB